Biuro sprzedaży

ul. Małopolska 12/1
60-616 Poznań
tel. 502 771 319
godziny otwarcia: 9:00-17:00

Wypełnij formularz kontaktowy

Nasze realizacje prowadzimy w sposób odpowiedzialny. Oznacza to dla nas transparentność procesów, poszanowanie kontekstu historycznego i architektonicznego, projektowanie w taki sposób, aby znaleźć najlepszą odpowiedź na potrzeby życiowe współczesnego człowieka, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Wybieramy najlepszych partnerów do realizacji naszych projektów. Mamy ambicję pozostawienia po sobie śladów w architekturze miasta, które po wielu latach nadal będą dobrze spełniały swoją funkcję, tworząc wartość dodaną w miejskiej przestrzeni. Czujemy wagę odpowiedzialności, jaką nakłada na nas budowanie mieszkań i domów. Chcemy zmieniać miasto na lepsze.